Nadver:

Det er et ritualiseret kristent måltid, alterets sakramente som referere til "fællesskabet" deltagerne i måltidet og Jesus som er en romersk-katolsk betegnelse. Det er uvist hvad nadveren består af og dets betydning. Grunden til at man vil undersøge dette er for at finde ud af om det er et kultisk rituel som bliver brugt som Jesus-tradition. Der bliver udtalt at det er en ny pagt og handling der skal gentages af Jesus disciple. Det er en forskel fra en gammel" pagt som Jahve gennem Moses sluttede med israelitterne på Sinai Bjerg.
Så Jesus soningdød forudsætter at der er kommet en anden kult og at Jesus påskemåltid skal gentages og at det kræver at der bliver lavet en ny pagt. Nadverkulten giver "fællesskab" med guddommen, her er det Jesus. Delagtiggjordt i Herrens måltid som i dåben, deltagerne indtager Jesus blod og Jesus legeme og de mange Jesus-troende spiser af det ene brød fastsætter samtidig symbolsk deres fælles enhed. Herved gives der symbolsk udtryk for at de udgør et legeme, nemlig Jesus legeme se 1. Kor.12,12-13. Rom 12,4-5. Ved dette er læren om forvandlingen af brød og vin til Jesus legeme og blod grundlagt og senere i år 1215 blev det betegnet som transsubstantiationslæren og forstillingen om den kristne kirke som Jesus "mystiske legeme".
Det er et ritualiseret kristent måltid, alterets sakramente som referere til "fællesskabet" deltagerne i måltidet og Jesus som er en romersk-katolsk betegnelse. Det er uvist hvad nadveren består af og dets betydning. Grunden til at man vil undersøge dette er for at finde ud af om det er et kultisk rituel som bliver brugt som Jesus-tradition. Der bliver udtalt at det er en ny pagt og handling der skal gentages af Jesus disciple. Det er en forskel fra en gammel" pagt som Jahve gennem Moses sluttede med israelitterne på Sinai Bjerg.
Så Jesus soningdød forudsætter at der er kommet en anden kult og at Jesus påskemåltid skal gentages og at det kræver at der bliver lavet en ny pagt. Nadverkulten giver "fællesskab" med guddommen, her er det Jesus. Delagtiggjordt i Herrens måltid som i dåben, deltagerne indtager Jesus blod og Jesus legeme og de mange Jesus-troende spiser af det ene brød fastsætter samtidig symbolsk deres fælles enhed. Herved gives der symbolsk udtryk for at de udgør et legeme, nemlig Jesus legeme se 1. Kor.12,12-13. Rom 12,4-5. Ved dette er læren om forvandlingen af brød og vin til Jesus legeme og blod grundlagt og senere i år 1215 blev det betegnet som transsubstantiationslæren og forstillingen om den kristne kirke som Jesus "mystiske legeme".