Lignelserne

Det længe ventede kongerige var nu nær og krævede forberedelse. Et rige hvor de gammeltestamentlige profeters krav om retfærdighed ville blive virkelighed. De rige mænd ville blive væltet og straffet og de retfærdige fattige , de ringeagtede fromme det var dem der forlod alt og troede fuldt og fast og havde stor tillid til det nye kommende rige som fulgte Jesus med fuld af håb.
Men disse lignelser var fra de oprindelige tekster og måtte derfor omskrives nu da Jahves kongerige ikke var nær. Denne tekst bliver tolket på en ny måde som er både hemmelighedsfuld og uforstående for de udenforstående og kun de indviede forstår når de bliver fortalt i billedsprog eks.( Matt 13,1-9 ). Her viser lignelsen Jesus-bevægelsen hvorfor de andre jødiske grupper ikke tog imod Jesus budskab. På den måde var der åbnet en dør til senere tiders brug af billedsprog i fortolkninger af Jesus lignelser over de frelseshistoriske hemmeligheder om Jesus som Guds søn og verdens frelser.
Tolvtallet betød noget for Jesus, men gled ud af Jesus-bevægelsen og den sene kristendomshistorie.
Paulus kender det men er ikke interesseret da han ikke synes det har betydning. I Apostlenes Gerninger spiller det en rolle i de første kapitler, men glider lidt i baggrunden. Ud fra dette kan man kun antage at det var en gammel tradition og et historisk levn fra den ældste Jesus-bevægelse.
Et håb om genrejsning af Israel.
Genfødsel står kun to gange i Det Nye Testamente og betyder den kristnes genfødsel i dåben, jævnfør Joh 3,5. I Matt kaldes det kun en eskatologisk genoprettelse som betegnes som en genfødsel af Israel`s folk og rige. I evangelierne betegnes dette som "gudsriget" eller "himmelenes rige". Det vil være Jahves ( "himlens" ) værk da det kun kan oprettes når han har forudbestemt det rette tidspunkt. Når det sker vil Messias, Davids søn, menneskesønnen, den ophøjede Jesus af Jahve selv blive placeret på Davids herlige trone.
De udvalgte diciple som har forladt alt for at følge Messias vil blive hans medregenter og dommere i det gamle Israel og dømme på hans vegne det genrejste Israel.
Det er ikke Jesus der kan give løfte om ærespladser i det eskatologiske rige. Det er heller ikke Jesus ord om kommende lidelser og kommende martyrium, lav status og tjeneste i den nuværende verden.
Jesus ønsker at opfylde og fuldføre de profetiske skrifter om det nye kommende rige fremføre det så loven vil blive opfyldt til punkt og prikke. Selv Jesus tilhængere og hans disciple skal praktisere denne eskatologiske retfærdig til fulde tilfredsstillende vil få adgang til det kommende rige. Læs Matt 5,17-20; 5,16; 7,17-21
Budskabet er helt og fuldt ud jødisk.