Helbredelser

Der er ikke noget materiale der siger at Johannes Døber helbredte mennesker. Jesus helbredte de folk af lav status, dem der var besat af en dæmon, spedalske, lamme og de blinde og dem der havde en underordnet stilling så som tjenere og kvinderne. Når Jesus helbredte mennesker kan det virke som om at det ventede rige her og nu var ved Jesus virke. Bespisningen samt forkyndelse og helbredelsen af alle de mennesker er
som Jesus udførte blev gjordt i kraft af Jahves ånd.