Jesus jøde, rebel, Gud ?

Jesus var ikke kristen, men var jøde, født og opvokset i et jødisk miljø. Det budskab han kom med var kun møntet til jøder, hans tilhængere var kun jøder.
Kristendommen blev først til efter hans korsfæstelse.
I starten var det en jødisk sekt, der blev flere troende , men flere og flere hedninge blev omvendt og til sidst endte det med at blive en ny religion.
Jesus havde inge titel sat på sig. Han havde ikke skrevet noget til glæde for andre. Hans liv er mørk og en stor gåde. Vi ved ikke hvilket niveau af uddannelse han havde og hvordan han betragtede sig selv.
Det er uklart om han ønskede en ny religion. Til trods for det har han været en meget dominerende person i den vestlige verden i 2000 år.
Før har man kun studeret teksterne i Det Nye Testamente, nu undersøges han mere bredt d.v.s. religiøse, sociale og politiske miljø.
Man har fundet nye dokumenter, fundet noget arkæologisk materiale og har studeret i oldtiden. Interessen for Galilæa hvor Jesus opererede er vokset markant.
Alt i alt ville vi mennesker ikke interessere os så meget for den historiske Jesus hvis der ikke også samtidig var en mytologisk person bagved. Det er kirken der har givet os mennesker det billede af ham som vi har i dag.


Derfor hvem var Jesus ?

Vi skal se på forbindelsen mellem kristendommen og den jødiske sekt essæerne.
Essæerne stammede fra den tid omkring starten af vores tidsregning.
Deres måde at leve på var som dem der bor i klostre.Kolonien lå ved den nordvestlige kyst af det Døde Hav hvor de indtog deres fælles måltider, ritualbadning og studerede. De havde et meget værdifuldt bibliotek fuldt af skrifter.
Dengang romerne i 66-70 under det jødiske oprør nærmede sig deres klosterkoloni blev disse skriftruller gemt væk i huler ude i området og der lå de i ca 2000 år.
I 1947 da en hydedreng ledte efter sine geder fandt han disse skriftruller og det er vor tids største arkæologiske fund; Dødehavsteksterne var en realitet.
Dødehavsrullerne var skrevet på hebraisk fra omkring det første af vores tidsregning. Meget af hvad disse tekster beretter om er om deres samfund, men flere var gammeltestamentlige skrifter eks. Esajas og Salmernes Bog. De forskere som har studeret disse tekster finder ud af at de er 1000 år ældre end dem man kender til. De omhandler også jødedommen omkring begyndelsen af vores tidsregning.
Dem der grundlagde den essæiske sekt hed Retfærdighedens Lærer. Det vides at han ( virkede? ) ca 130 f. kr. og at den israelske ypperstepræst fik ham beordret dræbt. Retfærdighedens Lærer har man ikke fundet nogen der kunne erstatte.
Johannes Døberen kan have haft kontakt med essæernes sekt. Det Døde Hav hvor han udførte sine dåbshandlinger lå tæt ved qumran hvor Dødehavsteksterne blev fundet, men man kan ikke bevise at Johannes Døberen var medlem af sekten.
Essæerne og kristendommen har været betragtet som det samme. Kristendommen kan kaldes en essæisme som har overlevet.


Kristne kilder

Mosebøgerne blev skrevet flere hundrede år efter det skete det der står i Mosebøgerne. Barnet som blev reddet er en vandrelegende.
Jesus ved vi ikke meget om kun hvad der står i evangelierne om hans besøg i templet i Jerusalem da han var 12 år gammel.
I evangelierne lærer vi om Jesus virksomme år. At give undervisning på antikkens tid hvor det bliver på en fortællende måde var meget brugt og meget populært, let forståeligt.