Nyhed

Dengang i hellenistisk-romersk tid var det ikke noget specielt at lave en ny religion. I vor tid er "ny" lig med noget godt, men på den hellenistisk-romerske tid var gammelt noget godt, " jo ældre jo bedre" mens nyt blev anset for at være farligt.
I den græske og romerske litteratur opfattes guldalderen som noget fra fortiden, mens tiden efter blev anset for dårligere. På trods af det var der også i græsk-romersk litteratur at noget nyt ville give håb og pege fremad. Det ser man hvis man læser Virgils 4. Ekolge hvor fødslen af et barn herved gøres til et symbol i den augustæisk æra og fred og velstand, men her fører det kun til en venden tilbage til den forsvundne guldalder-tid som var en velstandens tid.
Hvis man tager et overblik ser det ud til at i hellenistisk-romersk tid udfra nutidig synsvinkel at der er en hel del i jødedommen samt i hellenistisk-romersk kultur. For at holde os til det hellenistisk-romerske skete der en hel del nye ting både indenfor teknologi, billedkunst og litteratur, der blev også dannet nogle nye filosofiske skoler samt nogle nye religioner.
Inden for selve jødedommen skete der også noget nyt, Qumran- litteraturen. Dem som virkede indenfor Qumran- litteraturen så sig selv som den ægte Jahve - religion, Johannes-Døber bevægelsen samt nogle enkelte som jeg ikke vil komme ind å her. Til sidst er der så Jesus - bevægelsen som ikke så sig selv som nogen fornyelse, men en omvendelses-bevægelse hvor man blev ført tilbage til et højere plan.
2 skrifter fra Qumran - litteraturen bruges ordlyden "nypagt" hvori Qumran - sekten en fornyelse af Jødedommen. I oldkirken blev der udtrykt at ( gammelt er godt ) og det viser bare at kristendommen i virkeligheden var den ande jøde med oldkirkelige rødder læs Eusebius : Kirkehistorie 1,2,1 år 303 - 325 e.v.t. mange steder i Det Nye Testamente kan man læse at Jesus taler om den nye religion i " ny vin i ny sække "; Lukas 22,20 siger Jesus om nadverbægeret : " Dette bæger er den nye pagt i kraft af mit blod…." APG. 17,19 Athenerne siger til Paulus ; Kan vi få at vide hvad det er for en ny lære, du taler om?
Mange andre steder i Det Nye Testamente er der beviser på at Jesus-bevægelsen var en bevidsthed om at det var noget nyt.