Litteratur

Jesus-bevægelsen blev i løbet af et par hundrede år en bogreligion med samlinger af Den Jødiske Bibel og Det Nye Testamente. Kristendommen blev regnet for lige så meget bogreligion som de hellige skrifter i Den Jødiske Bibel og Islam.
Jesus-bevægelsen brugte meget af det der var blevet sagt og det der blev skrevet. Det var folk der havde lært at læse og skrive der tiltrak den nye religion.
Paulus var den første der skrev og et århundrede senere skrev forfatteren til Lukasevangeliet samt Apostlenes Gerninger, så kom Hebræerbrevet`s forfatter tll, Justin Martyr Sammen med den tidlige kristendom den jødiske grundreligion samt de græske filosofiske skoler havde Jesus-bevægelsen meget til fælles, men mindre med de hellenistisk-romerske religioner.
Fra hellenistisk-romersk tid stammer der meget mængde litterære værker, specielt jødiske værker og meget af den jødiske litteratur er mistet da der i både det 19. og 20. sensori er fremkommet værker som man troede var gået tabt for stedse. Så man forventer at finde mere i fremtiden.
Den ikke-jødiske hellenistisk-romersk var en litterær kultur dermed siges ikke at befolkningen ikke var analfabeter, men der var ikke så mange som før og efter denne tid; hvor alt levede og blomstrede op i denne periode af oldtidens historie.

Der var en ret så omfattende græsk og romersk litteratur, skønlitteratur som besod af: poesi, prosa, episk, drama, historieskrivning, faglitteratur og det filosofiske- litteratur som kan sammenlignes med den jødiske og Jesus-bevægelsens. Jødedommen skriver Josefus var en filosofisk skole og kristendommen betegnes af den samme Josefus som filosofi.. I det 2. århundrede blev kristendommen regnet for noget i den litterære kultur.
Selvom der kan ses nogen paralleller mellem Paulus breve og den græske filosofiske litteratur er det ikke den græske metode og stil der går igen i hans breve. Disse breve er mest skrevet som en jødisk parænetisk litteratur. Der er kun ganske få af de allerældste kristne skrifter at man kan se at den græske litteratur har spillet en rolle.
Bla. i Lukasevangeliet 1,1-4; APG. 1,1-2. Det er disse to breve der lægger grunden til den kristne historieskrivning som viderføres af Eusebius Kirkehistorie i årene 303 - 325.
Den første litteratur fra Jesus-bevægelsen var jødisk, men ikke upåvirket af den græske kultur.
Nærmere bestemt var det jdisk når Jesus-bevægelsen brugte det internt i gruppen, men den hellenistisk-romerske litteratur blev anvendt når man henvendte sig til verden udenfor jødebevægelsen.

bibel