Ortodoksi og kætteri

Ortodoksien = den rette lære er det karakteristiske ved kristendommen at man er meget opmærksom på afvigelser = kætteri fra kristendommens i alle kristne trossamfund frem til i dag.
Dette er ikke kun noget som sker hos katharene i år 1100 - 1200 og i 1600 tallet i reformationstiden hvor der blev dannet religiøse samfund og ældre religioner blev delt.
Den katolske kirke fandt at bogomiler, katharer, valdensere og andre af de kristne grupper faldt ved siden af når det drejede sig om det den katolske kirkes Pave fandt man skulle definere som rettroende.
i 1184 blev den romersk-katolske kirkes inkvisitionsdomstol oprettet som høre under biskopperne og år 1231 blev den oprettet som høre under Paven. Formålet med inkvisitions domstolen var at undersøge dem der var anklaget , ( kætterne ) deres tro og deres lære udfra den ortodokse kirkes målestok. I 1054 var der en meget stor splittelse om hvad den rette kristne lære er, som gjorde at en græsk talende " ortodoks" kirke bliver separeret med den romersk katolske kirke. Den rette lære var også i strid i den byzantiske kristendom i år 700 - 800. Gnosticismen i den store kristne strid handlede om opfattelsen af Gud Fader, Jesus og hvad rolle han spillede. Hovedtemaet bestod i 2 forskellige meninger om den jordiske verden og menneskets legemlighed og ud af det udviklede sig 2 helt forskelligeslags syn på hvad rolle Gud Fader spillede og Jesus som frelser og Den Jødiske Bibel som en del af den kristne kanon.
Da der var så stor forskel endte det med en splittele af kristenheden i en gnostisk og en katolsk kristendom.
Den gnostiske kristendom kan have eksisteret som en uofficiel underjordisk kristen/ ikke kristen bølge som dukkede op i middelalderen i de kætterske bevægelser som er nævnt og som slog sig fast i hermetiske og ny-gnosticisme og forgreninger som kan føre os frem til vor tid.
Spørgsmålet er om Jesus-bevægelsen og kristendommen før striden om gnosticismen var et afsluttet kapitel før striden mellem ortodoksi og kætteri og svaret er nej.
Der var stridigheder i Jesus-bevægelsen i de ældste tider i bevægelsens historie, læs om disse stridigheder i Gal.1,6-9 som forbandes af Paulus som forvrænger evangeliet om Kristus. I 2 Kor 11,4.6 modstander taler om en anden Jesus og et andet evangelium end Paulus. Disse stridheder var der også mens Jesus levede. Nogle af Jesus disciple forlod Jesus-bevægelsen på baggrund af den store tale om " livets brød " Joh. 6,60-71. judas forræderi kan læses som om at han er skuffet om Jesus optræden.. Teksten som Jesus fulgte blev hele tiden ændret og omformet og det var det der startede disse splittelser mellem de forskellige medlemmer i Jesus-bevægelsen. Dem der vandt striden kaldte så deres fortolkning for ortodoksis og deres modstanderes for kætteri.