Ritualer : Dåben

Ritualer som dåb, nadver, bøn gudstjeneste blev grundlagt i jødedommen og disse ritualer forbindes med Johannes Døberens dåb og de er omformuleret og bliver brugt som en slags bod og omvendelse. Dåben blev anvendt som en guddommelig tilgivelse for de synder man havde gjordt. Den døbye blev på den måde 2 ren " og syndfri ved dåben i vand. Med dåben fulgte et løfte ed hvor den døbte fra nu af skulle leve et liv uden synd.
Nadveren eukaristien stammer fra Jødedommen. Det begyndte ved det jødiske påskemåltid som blev forbundet med Jesus`død og her blev Jesus sidste måltid med de 12 disciple husket/ transformeret.
Ved nadveren er 2 ting bevaret: det eskatologiske syn og erindringen om Jesus. Ved det jødiske påskemåltid erindres deltagerne om at det var Jahve der reddede det jødiske folk ud af Ægypten, gennem Det Røde Hav og på den måde huskes deltagerne i den kristne nadver på Jesus som var grunden til denne handling.
Det ritual som udføres ved det jødiske måltid viser også at det var Jahve der fik jøderne ud af den undertrykkende tilværelse og for de kristne skulle man jo huske på at Jesus død fører til hans fremtidige frelse handling og eskatologiske frelse af de troende læs Kor. 11,26.
I begyndelsen af det 2. århundrede nærmere bestemt 100-150 blev nadveren brugt som en slags medicin sakramente til forlængelse af livet.
Men selv da levede de kristne et syndigt liv og der måtte sættes ind for at undgå at de kristn faldt fa i de kristne samfund. Det er et så alvorligt problem at en anden omvendelse og tilgivelse for at døbte kommer på tale og det gør at biskoppen har magten til enten at tilgive og give straf som en bod for det man har gjord forkert eller helt blive udvist af kirken som en synder Math. 16,18-19. Dette udviklede sig og endte med at skriftemålet blev indført, men først i 400 tallet.
Den kristne søndags gudstjeneste foregår udfra den jødiske synagoge-gudstjeneste med bønner, velsignelse, læsning af biblen samt prædiken og sang af salmer. På samme måde sker både Påske og Pinsesøndag hvor der er de jødiske ritualer som de kristne fører videre. Alt i alt kan man sige at de kristne ritualer sker udfra en jødisk baggrund.
De samme ideer om hvordan man eks. vinder over døden har man helt fra mysterie-religionen Isis og det viser at Jesus-bevægelsen var en hellenistisk-romersk mysterie-religion. Så alt som hører med til den antikke jødedom kan man trække paralleller til, kan forstås som et hellenistisk - romersk opstået fænomen. Men " skelettet " i Jesus-bevægelsen stammer fra den hellenistiske antikke jødedom.