Livsførelse og moral

De Jesus-troende var fra starten af forberedt på at skulle leve et liv med Jesus i den kommende verden og derfor tog de afstand fra den verden de levede i og deltog kun med en vis passivitet, forfølgelsen af dem syntes de kun blev en hurtigere måde at nå op til den himmelske fader på.
dåben var med til at vise at man var klar il at leve uden synd og den eskatologiske frelse kunne man nå ved at leve syndfrit.
I Jesus-bevægelsen har man aflagt e løfte før man blev døbt, om at leve efter forskrifterne som står i de jødiske skrifter og som Jesus også lærte dem. Leve et liv som Jesu-troende og Herren vil hævne dem som ikke gør.
Lev et gdt borgerligt liv med en høj seksual moral, hæderlig forretningsmoral, broderkærlighed, leve et stille og roligt liv, arbejde flittigt, lev et anstændigt liv med en brgerlig moral hvor man færdes.
Næstekærligheden betyder meget for Paulus og hans ønske at de Jesus-troende er solidariske overfor hinanden som det er tilfældet i Jødedommen.
Man skal søge at hjælpe de forældreløse, enkerne samt de trængende.
Dette fik en stor rolle i oldtidens kristendom og det var det der fik de kristne til at stå sammen og til at tiltrække nye konvertitter.

Pasted Graphic