Vækst og udbredelse

Jesus-bevægelsen var missionerende. I antikken kendte man ikke til omvendelse, ikke det der er typisk i Jødedommen, Kristendommen.
Omvendelser (konversion ) gør man kun i de monoteistiske religioner. Men før disse havde hver by, landsdel, stamme en gud som man dyrkede ved siden af sine egne guder, og det blev accepteret at man havde andre guder end byens, stammens egen gud.
Omvendelse og mission kommer til Europa ved den antikke jødedom og Jesus-bevægelsen. Den antikke jødedom var en monoteistisk religion med både mission og konversion og en etnisk og den bliver da også overgået af Jesus-bevægelsen. Jesus-bevægelsen g kristendommen introducerede alle mennesker i hele verden til at omvende sig til Jesus-troen. Der er ingen kilder der ønsker at oplyse om antallet af Jesus-bevægelsen og den sene kristendoms voksende antal indenfor den Hellenistisk- romerske verden. Der er for lidt oplysninger fra oldtiden. Det er heller ikke meget bedre når der bliver spurgt om hvor mange indbyggere der var i Rom og i Det Romerske Imperium på daværende tidspunkt. Alt ialt kender man heller ikke til hvor mange medlemmer der var i Jesus-bevægelsen i Galilæa, i Jerusalem og efterfølgende efter Jesus død.
Der kan skønnes at være t betragteligt antal medlemmer og sympatiserende medlemmer i Jesus-bevægelsen før Jesus - død, og den blev ikke mindre efter hans død.
I år 112 var de kristne udbredt i den østlige part af Det Romerske Imperium og det fortsætter hent ind i det 2. århundrede.