De kristnes levevis

Den måde de kristne levede på i slutningen af det 2. århundrede skiller sig ikke ud ved deres sprog, den måde de gik klædt på eller det de spiste, men fulgte stedets skikke hvor de var bosat. De var lovlydige kristne,, men de levede med distance til vores verden. Men de blev gift og fik børn men var afholdende når det drejede sig om deres sexliv., Så det er ikke som man oplevede i de 3. århundrede hvor man i Ægypten og Syrien havde mænd der afstod fra at blive gift og få børn og som boede i munkeaskese ud i ørkenen.
Det var kun et mindre antal mennesker der var ydmyge og følte sig mindre end Jahve som ringeagtede sig selv, udføre det i praksis ved at dyrke Jahve, som en soning for Jahve som Jesus gjorde, så derfor udføres de ritualer som nadver og dåb i danske evangelisk-luthersk folkekirker i dag som Jesus-bevægelsen udførte dengang.