Jesus - bevægelsens værdier og etik

Det er nogle eksempler i Math.19,27-30 hvor man spørger Jesus : Hvad får de disciple som har solgt alt, forladt alt , hvad får de til gengæld for at følge med Jesus? Dertil svarer Jesus at dem som har ydet en stor indsats i det nye rige hvor Jesus som den kommende Messias skal sidde på sin trone med de 12 disciple på hver deres troner, som har gjordt det godt vil være med til at dømme de andre 12 stammer der er i Israel. I det efterfølgende siger Jesus at han ikke er den der uddeler pladser og får del i den status og magt der følger med ved at have følgeskab med Jesus.Som Jesus siger "kræver dette at man er i stand til at drikke af lidelsens bæger", men det er Jahve der uddeler de pladser der er til højre og venstre for Jesus i det messianske rige. læs Math 20,20-28. Jahve vil ophøje dem som vil redde de nødstedte og ringeagtede folk lige som dem der eks. er faderløse og svage og giver klæder og mad til den fremmede.
I den Jødiske Bibel er Jahve en frelser for de svage i samfundet og det er et af grundtemaerne som føres videre med over i Det Nye Testamente. Den anden grundstamme er status og hvor bliver man anbragt i. f. h. til Jesus og det er lidt af en kamp, det er af den grund disciplene har slået følgeskab med Jesus, forladt alt og alle for at blive ophøjet med stor position og være en stor mand.
Jesus forklarer dem at niveauet af hvem der har mest at skullehave sagt i.f.h. til udenfor Jesus-bevægelsen er anderledes; fordi den der vil være stor skal være jeres tjener og den der gerne vil være den første skal være jeres slave ; læs math. 18,1-5, at man skal være som et barn og begynde forfra. Det handler om at " komme ind" i Guds rige samt " blive stor ". Det forudsætter at man bliver omvendt og " bliver lille " sker det får man adgang til det eskatologiske rige samt bliver den store. Det er det det hele handler om for både Johannes Døberen, Jesus samt Jesus-bevægelsen samt de andre grupper i den antikke jødedom. Derfor var det så vigtigt at blive omvendt.