Den gnostiske myte hvor kommer den fra ?

Det er den hellenistisk-romerske måde at være påog deres opfattelse af livet. I den del af verden prægedes menneskene med angst og befrielse fra den verden som de kke forstod, men det er ikke alle dele af den hellenistisk-romerske menneskehed der har det sådan, kun den gnostiske part. Det er også kun i den ældste græske kultur der kan forekomme dette lidt negative syn på livet.
Da forskerne udgav Nag Hammadi-teksterne er det specielt jødedommen og kristendommen som er en vigtig del i gnosticismen.
Gnosticismen er af jødisk afstamning og de gammeltestamentlige apogryfer og
Pseudepigraf; Baruks Bog, Jubilæerbogen, 1 Enoks Bog, De Tolv Patriarkers Testamente, qumran-litteraturen.
Gnosticismen blev grundlagt p baggrund af troen på jødiske eskatologisk-apokalyptisk udførelse samt jødisk kamp og negative udfald i år 70 og 135. Disse kampe gjorde at verden udenom blev meget jødefjendsk der til allersidst endte i gnosticisme.
Jesus-bevægelsen var jo som sagt i konflikt med de andre jødiske grupper og udfra et er muligheden at gnosticismen er blevet til på den baggrund.