Hvor stammer gnosticismen fra ?

Det er ikke slet før det 2. århundrede e.v.t. fordi ikke nogen af de kirkefædre man kender til kan søges længere tilbage end til 100-150 e.v.t. dem man har kendskab til er Valentinos, Basilides, Markion og Mani.