Thomasevangeliet

Det er 114 udtalelser af Jesus. Korte sætninger eller historier. Inholdet består ikke af en historisk grundstamme om disse udsagn. Ingen passionshistorie, Johannes Døber samt Jesus dåb, alt i alt ligner det Q.
Dette skrift har fået sit navn efter den vantro Thomas i Johannesevangeliet Joh. 20,24-29. Flere steder i johannesevangeliet 11,6;20,24;21,2 hed Thomas også Didymos og dette navn går også igen i forordet til Thomasevangeliet. Til sidst i de 114 udsagn skrives der evangeliet efter thomas.
I den 13. log. sætter Jesus Thomas frem for Simon Peter og Matthæus. Ud fra det er der en anden retning i jesus-bevægelsen nemlig Thomas-måden. Denne måde forsøger måske at stå ved siden af de paulinske, petrinske og de johannæiske bevægelser i selve Jesus-bevægelsen.
I 1945 blev Thomasevangeliet fundet i Nag Hammadi i det sydlige Ægypten. Fundet var på i alt 13 bøger af papyrus som bestod af 52 tekster hvor nogle var skrevet flere gange , så alt i alt bestod fundet af 44 forsk. skrifter.
De er skrevet på det græsk-ægyptiske sprog koptisk med et gnostisk indhold, det blev døbt Nag Hammadi biblioteket.
Samlingen er ikke kun Thomasevangeliet, men også Filipsevangeliet, Sandheds evangelium samt Johannes Apokryfen. Fundet ad disse håndskrevne dokumenter er dateret til 340-350 e.v.t. Men da teksterne ser ud til at være oversat fra det græske sprog til koptisk må det være ældre end 350. Går man ud fra Thomasevangeliet kan det bevises at dette skrift er ældre. Forskerne havde fundet ud af at der eksisterede nogle papyrusdokumenter fra 1945 som man havde betegnet som Logia Jesou (Jesus ord ). Efter at man havde fundet Nag Hammadi-teksterne fandt man at denne tekst var dele af Thomasevangeliet hvorefter disse græske tekster kunne noteres at være fra 200 e.v.t og det oprindelige skrift er blevet til før dette tidspunkt.


lys