Det synoptiske problem !


Det virker som om at de 3 synoptiske evangelier Matt. Markus og Lukas er så nært beslægtet at man skulle tro at der var benyttet en skriftlig kilde som så må være mistet hurtigt efter det 1. århundrede.
Alt i alt kan man her sige at de 3 synoptiske evangelier er både traditionslitteratur og selvstændige værker. Det meste af deres indhold går formodentlig så langt tilbage til de mundtlige traditioner der var på Paulus tid og som også han har brugt af, og muligvis også til en tidligere kilde som så siden gik tabt.
Efterfølgende har hver af de 3 synoptiske forfattere så tilrettelagt sit læsestof udfra egne litterære og religiøse ideer.