Evangelierne og Apostlenes Gerninger
Johannesevangeliet


Johannesevangeliet skiller sig ud fra de synoptiske evangelier da det har et andet sprog og beskriver Jesus på en anden måde. Han er guddommelig mere end de synoptiske evangelier beskriver ham. Det er nok en af grundene til at Johannesevangeliet er et af de foretrukne skrifter i de græsk-ortodokse kirker, i mens Matthæusevangeliet og de paulinske skrifter foretrækkes i de vestlige lande.
Traditionen tro bliver det fortalt at evangeliet er skrevet af Jesus discipel Johannes Zebedæussøn som der bliver skrevet om i bl.a Matt 4,21-22. Men der er vigtige grunde til at tro at det ikke var neop den Johannes Zebedæussøn men at det var " den discipel som Jesus elskede " Joh 13,23-25;19,26, 20,2;21,7.20 det kan dog ikke benægtes at denne Johannes er den kirkelige tradition, men ikke den der har afsluttet skriftet men mere forfattet af en tidligere del af evangeliet.
Før i tiden fik man det indtryk at Johannesevangeliet var fra midten af det 2. århundrede d.v.s. skrevet sent og det ligger til grund for det høje kristologiske niveau og at dets afhængighed af de synoptiske evangelier. Her i starten af det 20. århundrede fandt man et papyrusfragment i Ægypten som var et afskrift af Johannesevangeliet som er blevet dateret til ca 125 e.v.t. Det er det ældste af Det Nye Testamentes skrifter overhoved der er fundet og derfor fandt forskerne en god grund til at ændre datoerne for Johannesevangeliets tilblivelse til år 100 tæt på de synoptiske evangeliers tilblivelse. Forskerne C.H. Dodd skriver også at Johannesevangeliet indeholder ikke kun en ældre men kraftigt redigeret og teologisk sofistikeret udredning af hvad Jesus har overgivet til sine disciple, men også gamle traditioner om Jesus og også om Jesus og Johannes Døberen.
Johannesevangeliet må siges at være blevet til i de græsktalende samfund hvor man prøvede at fortolke Jesus på en ny måde og med græske begreber og religiøse ideer iblandet.
Hvilke befolkninger brevskriveren ønsker skal modtage budskabet om jesus kan vi læse i Joh20,30;21,24-25 som minder om Lukas 1,1-4.
Ud fra Joh 20,31 er man ikke i tvivl om hvad dette skrift har til formål og det er så læseren skal komme til at tro på Jesus og ved denne tro skal opnå "liv" og udfra Joh betyder det et evigt liv. Dette viser at Johannesevangeliet har samme formål som Jesus-bevægelsen nemlig at give en mundtlig formidling af jesus virke. Johannesevangeliet fortæller kun om Jesus liv og giver mennesker styrke i deres tro på Jesus der er blevet et fundament ved den første missionsforkyndelse. Eb styrkelse af troen på Jesus og som de Jesus-troende som lige fornylig er blevet omvendt til et liv med Jesus som hermed vil sikrederes frelse.
Joh 20,30 er afslutningen men der er tilføjet et Joh 21 som forskerne mener er en tidligere version af skriftet. Den som har skrevet Joh 21 har haft et ønske om at knytte enderne sammen så " en person som Jesus elskede "
fik hovedrollen i Johannesevangeliet. Denne hovedrolleindehaver kommer i stærk konkurrence med Peter og han er hovedpersonen i Joh 21,20-23 og er ham som skrives om i vers 24 og som er Joh tilgrundliggende skrifts hovedkilde og også dets forfatter læs Joh 21,24 og det nuværende Johannesevangelige er en senere udarbejdelse af et evangelium der er skrevet før denne tid. D.v.s a Joh 21,25 giver en ny slutning som bliver forbundet med Joh 20,30. Hvis man skal sammenligne Johannesevangeliet med de synoptiske evangelier er sproget og de religiøse ideer i Joh anderledes i forhold til de synoptiske evangelier. Joh indeholder en del ting som slet ikke er i de synoptiske evangelier. Der skrives heller ikke om den eskatologiske dom og det kommendegudsrige. Beretningen om nadverens indstiftelse er heller ikke med i Johannesevangeliet, men i stedet er der en beretning om " fodvaskningen ". Dette kan hænge sammen med at Jesus ud fra Joh dør om fredagen den 14. Nisan og ikke som de synoptiske evangelier skriver den 15. Nisan.
Johannesevangeliet skriver at Jesus var Guds lam, der bærer verdens synd 1,29 og han har ment at han var det sade påskelam netop fordi han dør på samme dag som påskelammene bliver slagtet, nemlig den 14. Nisan om eftermiddagen.
I gennem hele Johannesevangeliet er der store overvejelser over Jesus som person og hans rolle forhold til Jahve og hans soteriologiske rolle. Jesus er "menneskesønnen " og i Joh bestemmers han at han er den eneste der er steget ned fra himlen og steget op igen. Joh 1,14;3,13; 6.62;20,17. Den rolle som Jesus har javes talsmand beskrevet på en fortræffelig måde i indledningen til Johannesevangeliet læs Joh 1,1-8
Dette betyder at alt hvad Jesus fortæller kommer fra Jahve. Og Han Jesus er den enste der har fortalt de Jesus-troende om ham. Indledningen beskriver Jesus som den utrolige guddommelige formidler mellem Jahve og mennesker. Ud fra dette kan vi så knkludere at Johannes evangeliet er på et meget højt niveau rent kristologisk på samme måde som de paulinske breve.
Johannesevangeliet bærer ikke præg af at gå i dybden med paruiudeblivelses problemet da det kun bliver udtrykt en enkelt gang i Joh 21,21-23.
I Johnannes evangeliet vises det at et fuldstændigt brud mellem Jesus-bevægelsen og de andre jødiske grupper ved at notere sig at Johannesevangeliet beskriver det som den der er stødt ud af det jødiske fællesskab. Når Joh skriver om Jesus modstandere beskrives de som " farisæere " saddukæere " " præster ", " jøderne ".
Dette skrift er et sent skrift og må derfor ændre ved dateringen og flytte det til år 100-110.