Evangelierne og Apostlenes Gerninger
Lukasevangeliet


Lukasevangeliet virker mere folkeligt end de andre evangelier. Man mener at Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger meget ligner hinanden og at de er skrevet af den samme forfatter. Dette evangelium stammer fra den Lukas som fortælles om i Filem 24, Kol 4,14; 2. Tim 4,11.
Hvor Lukasevangeliet er skrevet henne ? Muligvis er det nok mest i den østlige del af Romerriget at evangeliet er blevet forfattet. Den måde som evangeliet er skrevet på er på en skabene og selvstændig måde som gør det spændende for læseren, læs lukas 1,1-4. Ud fra Lukasevangeliet kunne det se ud som om at APG også var skrevet af den samme forfatter. Lukasevangeliet er skrevet ca år 80-100.
Det udtrykker sig om parusiens udeblivelse, udviklingen af missionsarbejde i forhold til ikke-jøder, konflikter med andre jødiske grupper samt en forbedret kristologi og soteriologi. Alt i alt indeholder evangeliet en del ældre traditioner.