Evangelierne og Apostlenes Gerninger
Markusevangeliet


Det er det korteste af de ældste af de 4 kanoniske evangelier og er det skrift der i ca 150 år har været størst interesse om. Man mener at den Markus der har affattet dette evangelium var (Johannes ) som der omtales i APG 12,12.25; 13,13; 15,37-39; Kol 4,10; Filem 24; 2 Tim 4,11; 1. Pet 5,13
Der er ingen af de 4 kanoniske evangelier der kan levere det skriftlige materiale som fortæller om Jesus liv.
Markus har skrevet dette skrift i Rom da der er en hel del latinske (græske udtryk ) som er lidt ukorrekt gengivet.Markusevangeliet oversætter aramæiske udtryk og giver en forklaring på alle de jødiske skikke, og det kan jo godt tyde på at han var lidt langt væk fra det jødiske Palæstina.
Markusevangeliet er skrevet på en meget kontant måde og slutter brat. I den måde evangeliet er skrevet på kunne det godt virke som om at han vil skjule det med at Jesus er messias læs 8,30; 9,9
Forfatteren til dette evangelium forsøger at blande den ældste Jesus-tradition hvor Jesus ikke var Messias og sin egen kristne tro på Jesus som Kristus ind i teksten. Men det er Jesus selv der før sin død havde befalet sine disciple at hans værdi som Messias skulle hemmeligholdes indtil hans opstandelse.
Stridighederne mellem de ande jødiske grupper finder man ikke i Markusevangeliet og det er nok fordi det indeholder yngre Jesus traditioner og at det er skrevet tidligere end Matt. Måske er det et udtryk for at han lægger afstand til de jødiske gruppers stridigheder.