Samfund, kultur og religion

Dette vides fra de to første Makkabærbøger at denne stat udviklede sig til en krigerstat der førte en meget aggressiv udenrigspolitik som fik stor betydning for forholdet mellem jøder og ikke-jøder i sam-og eftertiden både i Palæstina og diasporaen, og var med til at fremkalde udbredte jødefjendtlige holdninger og handlinger i romersk tid.
Fra år 63 f.v.t. var Palæstina under romersk herredømme. Pompejus opløste det harmoniske, imperium. De steder hvor der mest var jødiske befolkning ( Judæa, Galilæaa, Peræo, Idumæa blev holdt på vegne af romerne underlagt en jødisk administration som blev ledet af "folkefyrsten" ypperstepræsten Hyrkan II. En romersk klient fyrste regerede under tilsyn af den romerske legat i den nydannede provins Syrien.
På den tid hvor Hyrkan II regerede kom den herodianske slægt på banen. Cæsar gjorde sin far Herodes ( Den Store ) far, Antipater til finansadministrator i Judæa og senere indsatte romerne Antipaters to sønner, Herodes og Fasael som militærguvernører i Galilæa og Judæa.
Arkæologiske fund fra hasmonæiske og den herodianske periode i Palæstina viser i økonomiske og kulturelle træk fortæller ovenstående i grove træk.

Landbrugsjord havde status som " kongelig jord " og var en stor del af den kongelige finansielle ressource.
Deres fyrster fik deres indtægter ved skatter, jord, handel og minedrift, Og de investerede store beløb i byggearbejder, paladser, villaer, templer, havne, byer og kolonier.
Herodes Den Store anlagde havnen i Casaræa og gjorde byen større. Byggede flere templer for at ære Augustus, ombyggede og udvidede det jødiske tempel i Jerusalem. Her blev skabt mange nye arbejdspladser og man fik forbedret muligheder for bedre indtjening hos håndværkerne så levestandarden blev hævet. Samme udvikling fortsatte også under Herodes sønner fordi Antipas lagde grundstenen til Tiberian som ligger ved Genesareths Sø.
I år 70 udbrød en katastrofe, modstanden mod Rom som jøderne ikke kunne styre. Under Kejser Trajan kom der optøjer i de jødiske dele især i Ægypten, Kypern og under Kejser Hadrian kom det andet store oprør mod Rom. Efter nederlaget blev det forbudt jøder at bo i Jerusalem. Det jødiske tempel man var ved at bygge blev revet ned og et romersk tempel blev opført på det samme sted. Selve byen blev omdannet til en romersk koloni ved navn Aelia Capitolima. Samtidig blev det jødiske navn Judæa og provinsens nye navn Palæstina ( Syria ).
Den del af det jødiske folks historie blev Jesus-bevægelsen dannet d.v.s. i år 170 f.v.t. til år 135 e.v.t. og udviklede sig og slap taget i sin moderreligion hvor den så blev en selvstændig og ny religion.


jesus