EVANGELIERNE OG APOSTLENES GERNINGER
MATTHÆUSEVANGELIET


Dette skrift er et første i Det Nye Testamente og betragtes som det vigtigste evangelium da det er det ældste af de kanoniske evangelier siden oldkirken. Læs Matt.16,16-18 hvor Jesus grundlagde Jesus-samfundet . Hvor Matthæusevangeliet er skrevet og til hvilken læseskare det henviser til vides ikke, men det viden at være blevet til
ca. 80 - 100. Det er sket efter Jerusalems ødelæggelse år 70, da der hele tiden henvises til den begivenhed.
Matthæusevangeliet består af en biografi af Jesus, som starter med hans slægt, fødsel, de første år i hans barndom, som ender med hans opstandelse og ender med åbenbaringen ved graven og senere for de 11 disciple i Galilæa, hvor han befaler dem at gå ud il alle folkeslag. Jesus - bevægelsen virker som et utrolig vigtigt fundament for Matthæusevangeliet netop fordi at Jesus bl.a blev forfulgt af den jødiske kong Herodes den Store, Matt 2,1-18.
Erfaringerne med de Jesus-troendes konflikter med de andre jødiske grupper kan man læse i Matt 8,5-13. De andre jødiske gruppers benægtelse af kendskabet til Jesus budskab og bevægelsens mission til udbredelse blandt ikke- jødiske grupper og Jesus-bevægelsens adskiller sig fra andre jødisk grupperinger.
Her i Matthæusevangeliet er bevaret nogle af Jesus udtalelser bl.a opfyldelse af Moseloven 5,17-20, saligprisningerne 5,1-12 , Fadervor 6.7-13, og om at missionsarbejdet ikke skal foregå blandt hedninge 10,5-8, løftet om Israels genrejsning som består af 12 disciple som udgør de 12 stammefolk.
19,27-30 alt i alt skal dette forstås således at Jesus-bevægelsen startede som en bevægelse " i nye klæder " og denne bevægelse havde ikke interesse i andre udenfor det jødiske folk.
Så derfor er Matthæusevangeliet et meget traditionsbundet og loyalt samtidig med at den der har skrevet dette evangelium overskred det traditionelle idet der bliver gengivet nogle af de oprindelige traditioner om Jesus samtidig med at han følger sin egen gruppe i de følger det måtte have ved sammenstødene med de andre jødiske gruper der afviste at Jesus var Messias. Læs Matt. 8,5-13 ; 13,10-17; 21,33-44
Denne tekst fra ,Matthæusevangeliet er et bevis på at Jesus-bevægelsen måtte gennemgå meget store forandringer fra ca år 30-100 af hvor bevægelsen var til.

jesus