Jesus historiske liv

De breve som Paulus har skrevet om Jesus på det historiske plan er skrevet som breve og ikke som evangelier.
Der er ikke skrevet så lidt om Jesus. Paulus skriver at Jahve opvakte Jesus fra de døde. Han skriver kristus selvom det er den jordiske Jesus han hentyder til. At der ikke står så meget el. slet ikke noget om Jesus historie og mest om hans død, himmelske færd etc. konkluderer nogen forskere til at Jesus slet ikke har levet her på jorden og det er noget Paulus har opdigtet. Paulus noterer at den historiske del af Jesus er irrelevant så derfor står der ikke noget om det i de paulinske breve han har sendt. læs 2.Kor 5,16, 2Kor5,1-10. At kende nogen på kødlig måde, betyder at kende en person på en almindelig menneskelig måde læs Gal1,13-14; efter paulus blev omvendt kendte han kun Jesus på det åndelige plan og det blev han ved med. Her er flere eksempler på at Paulus sammenligner de lidelser som jesus-troende havde det gennemgik han også selv, og med de lidelser Jesus led. læs 1Thess 1,6 og Jesus blev oprejst fra de døde, derfor må Jesus have levet før hen døde, Herrens dag kommer som en tyv om natten, et udtryk Jesus brugte læs Matt 24,43.
Paulus omtaler "Jesus bror Jakop " i Gal 1,19
Videre og igen en tekst om Paulus gamle liv før Kristus.
Gal 2,19,5.11 og Gal 5,24;6,14 Jesu korsfæstelse
Gud udsendte sin søn som blev født under Loven Gal 4,4-5;6,2
modtaget traditionen om nadveren fra Herren som han har fået enten fra jesus eller disciplene har fået berettet fra den genopståede til Paulus 1.Kor 11,23-26; læs 1..Kor 15,3-4
2Kor 4,10;10,1
I Romerbrevet henvises til jesus slægtskab Rom 1,3-4 Adam bliver sammenlignet med Jesus Rom 5,16;8,3 Jahve sendte sin egen søn ind i denne verden for at leve under de samme vilkår som os mennesker.
samt Rom 14,9 etc.
Alt i alt bliver den jordiske Jesus nævnt adskillelige gange. Men selvom Jesus har brødre og et slægtskab samt til sidst får en betydningsfuld død og opstandelse, selv da nævner Paulus Jesus som en historisk person vil hans måde at skrive om Jesus passionshistorie dominere mere i de breve Paulus skrev i 50-55 e.v.t. har skrevet om i Det Nye Testamente.


appa