Oldkirken

Jesus var af natur og før han blev født guddommelig og efter opstandelsen genvandt han sin guddommelige position. Dette er markant udtrykt i Joh, og er ret dominerende hos Paulus, i Matt og Luk er det udtrykt som en kort bemærkning, og nærmest ikke kommet til udtryk i Markus, ApG og Johannes Åb.
Det er fakta at det var Paulus`s og Lukas`s kristologi der sejrede i kristendommen i oldtidens katolske kirke.
Den Nikænske trosbekendelse som er nært beslægtet med Den blev vedtaget år 325 og efter megen diskussion og mange stridigheder blev den endelig godkendt i år 451.
Det der er skrevet om Jesus om hans guddommelige væsen er en græsk filosofisk tankegang og det var ikke almindeligt på jødisk grund.
Hvis alt det er sandt er Paulus og Johannesevangeliet også udpræget græsk filosofi, og må have en fælles tanke og hele den oldkatolsk kristologi ikke først blev til sent i kristendommens historie og var ikke et resultat af de stridheder der var i det 2. - 5. århundrede, men var nedskrevet af Paulus og Johannes i 50 èrne e.v.t. omkring år 110. Hvad var årsagen til at Paulus kunne tale om Jesus på denne måde ?
Den der har forsket i det siger ,at vejen fra Paulus og Johannesevangeliet og den oldkatolske kirkes kristologi til hellenistisk-romersk tid med dens herskerkultur og guddommelige mennesker" som Herakles, Dionyson, Asklepios samt Apollonios fra Tyrana.
Man anerkender at der er flere steder i det NT hvor der er flere ting der er relevant for guddommeliggørelse af Jesus, læs teksten Ordsprogenes Bog 8,22.
I Ordsprogenes tekst tales der om at kende Jahves vilje og love og handle derefter. Den sag som kan forekomme i den antikke jødedom er at Jahve i denne periode opleves som meget fjerne og ophøjet så derfor var der et behov for ærkeengle som Mikael se Salomons Visdom kap 7-8jesus