Tilbedelse og bøn til Jesus:

Meget hurtigt fik Jesus- bevægelsens kult hurtigt Jesus som centrum. Efter Jesus død og opstandelse blev de Jesus-troende ved med at komme i templet i Jerusalem, men intet tyder på at man deltog i offerkulten af den grund. Jesus "påkaldes" og sidestilles således som Jahve selv.
Fra teksten i 1. Kor1,1-3 skriver Paulus i et brev hvori han betegner sig selv som en apostel udsendt fra Jesus og ikke fra Jahve. Samfundet af Jesus-troende betegnes som "Guds" men deres status er hellige p.g.a. Jesus. Paulus afslutter sit brev med "Herren Jesus nåde være med jer, og min kærlighed er med jer alle i Kristus Jesus".
I Det Nye Testamente bliver man opfordret til at når man som Jesus-troende er blevet døbt og har modtaget Jahves ånd og som så synder ikke får mulighed for igen at blive omvendt påny. Man skal følge et syndefrit liv, så hvis man falder i igen "synder" er man fortabt, se Matt 3,12. ApG.5,1-11. Det betyder at det er værre at vende tilbage til den urene verden når først man har lært retfærdighedens vej at kende. Det er en forhånelse af Jesus når man falder fra "synder" igen og ønsker at blive ført tilbage til Herren igen, men så kan man ikke blive frelst.

bøn