Pasted Graphic


Dem der har forsket i hvornår og hvordan det var i begyndelsen af disse første århundreder f.v.t. at kristendommen blev til skriver at det var en fredelig tid med fred og fremgang. Efter midten af det 2. århundrede blev presset for stort på rigets grænser, så man måtte investerer i mere materiel til at beskytte grænserne med. Og i og med at presset udefra blev større blev det også mere usikkert både økonomisk og politisk. I det 3. og 4. århundrede delte man kejsermagten i øst og vest. I år 330 grundlagde kejser Konstantin en ny hovedstad i det gamle Byzam v. Bosporus - stræde som kom til at hedde Konstantinopel og i år 395 blev det uopretteligt delt i et øst og et vest-romersk rige. Det bestod helt frem til år 1453 da det blev tilintetgjort af Osmanerne.
Aleksander den Stores erobring erobrede Palæstina i år 332 f.v.t. Jøderne havde levet under persisk herredømme fra år 539 - 332 = 200 år som er et polemæisk styre. Palæstina blev erobret af de seliokidiske herskere i Syrien.
Kilden kommer fra den ptolemæiske periode ( Zenon-papyritobiade - krøniken, Jobsb-og, Ruths-bog, Prædikerens Bog, Ordbogenes Bog, Højsangen, Jonas Bog samt de ældste dele af Enoks Bog) hvor der er rolige forhold der svarer til dem der var i persisk tid.
En tempelstat som var både økonomisk, religiøst var den vigtigste institution i Judæa fordi ledelsen lå i hænderne på præsteskabet. Teokratisk da den blev styret efter de gudgivne love i Mosebøgerne fordi præsterne havde den afgørende indflydelse i staten. Statens formelle leder var ypperstepræsten som også var formand for "ældsterådet" ( gerousia, det senere synedrium ) hvor også fornemme præster og lægfolk havde sæde. Her i denne tempelstat havde jøderne lov til at styre sig selv efter deres egne love. Overfor de persiske og hellenistiske herskere var ypperstepræsten jødernes ansvarlige leder, som også måtte give garanti for at skatterne blev betalt .
År 63 f.v.t. erobrede den romerske feltherre Pompeejus Jerusalem og gjorde Palæstina til en romersk klientstat.bibel

Flag Counter