STENALDERLANDSKAB PÅ BUNDEN AF ØHAVET


Langelands Museum har her i starten af Oktober måned skulle finde ud af fastlæggelsen af en 15 x 15 meter bred ferskvandssø der for 4.500 år siden blev oversvømmet af havet.
Søbassinet der indholder bopladser fra både bondestenalderen og jægerstensalderen ligger mellem Langeland, Tåsinge og Ærø hvor bopladsens vandoverflade begynder 2,5 meter under havets nuværende havoverflade.
Disse geofysiske undersøgelser bliver foretaget og man undersøger undergrunden i øhavet med en form for lydsignal hvor man kan se bundens geologiske lag.
Det landskab hvor den store sø lå i var dækket af bække og vandløb som gik 4,5 meter ned, og tiden det blev dannet i regner man med var i rensdyrjægernes tid. Hvordan det var muligt at dæmme op for vandet så det blev en sø står hen i det uvisse. Det der eventuelt kunne have forårsaget dannelsen af søen er et jordskred kan have blokeret for vandmasserne.
Den dag i dag står der stadigvæk rester af stubbe samt træer der stadig ligger ned under vandet efter stenalderbefolkningen rejste. De kulturhistoriske landskaber menes at være stenalderbopladser er bedre bevaret end dem man ser på land den dag i dag. Undersøgelserne der skal foretages herefter venter man sig meget af og de blev ledet af museumsdirektør Ole Grøn . Det indgår som et større internationalt forskningsprojekt hvor der bliver sat større fokus på de muligheder der er i de sydfynske undervands landskabers videreudvikling indenfor forskning.
Grunden til at man vil undersøge havet lige her ved Langeland Tåsinge og Ærø er at man vil se om tingene vil falde på plads når det drejer sig om de sidste fund fra stenalderbopladsernes kulturlandskaber der er fundet i land indtil nu.
Basic Blue RapidWeaver theme by ThemeFlood