livres-18 Her vil jeg fortælle lidt om hvad der er sket efter at jeg flyttede fra Langeland for så mange år siden.
Der er for eksempel kommet en del nye tiltag så som en ny Dyrlæge i Snøde som oprindelig stammer fra København, og hvorfor flytter sådan en ung kvinde med sin mand til en øde ø som Langeland. Ja dem som ikke har boet på Langeland før siger at det er fordi der er så dejlig fredeligt, men kan man leve af det siger jeg bare.
Jeg flyttede fra øen i starten af firserne netop på grund af mangel på arbejde på øen så der står jeg af.
Men det kan da godt være at det er nemmere i dag i år 2008 end i 1980 for da blev man ligefrem frarådet at blive boende , med mindre at man ville tage bilen til Fyn`s land og arbejde eller studere.

Lohals / Korsør sejlruten er selvfølgelig også lukket så der er slet ikke mere at komme efter hvad angår arbejde. Så er jeg godt nok spændt på hvad de så laver den dag i dag fordi der er godt nok ikke meget at slå til søren med når man intet arbejde kan få . Der er jo også dem som har arbejdet over på den anden side af sundet d.v.s. på sjælland og som så har kunne bruge sejlruten til at komme frem og tilbage . Det må godt nok være surt fordi så er de jo mere eller mindre lost med hensyn til at beholde jobbet.

Jeg stammer også fra hovedstaden Rudkøbing og der er da sket meget siden 1980érne med hensyn til bylivet / butiksindehavere i byen. For det er godt nok sølle i forhold til andre steder. Men det må være noget med at hele samfundet er blevet så materealiseret og industrialiseret som det er at det gør noget ved menneskerne i de små bysamfund eksempelvis i provinsen/ større byer.
Man er tvunget til at være med ellers begynder de små samfund bare at bukke under for udviklingen.
Jeg ville da ønske det kunne være som i de gamle dage som jeg kender hvor der var en lille købmand henne på hjørnet hvor man fik lidt sladder når man kom der ,og tiden stod ligesom lidt mere stille og man tog det ikke så tungt om man nåede det den ene dag eller den næste dag.

Basic Blue RapidWeaver theme by ThemeFlood