NØDDEKRIGER


I øjeblikket er Nøddekrigerne kommet til Langeland nærmere bestem sydlangeland. Det er såvidt vides en meget sjælden fugl som har meget til fælles med alliken. En fugl som hører hjemme i de store skove oppe nordpå.
Andre dele af Danmark er blevet invanderet af disse fugle som er yderst tillidsfulde. Området ved Gedser Odde, Skagen og nogle steder ved Jyllands østkyst. På Langeland er det Gulstav der er et yndet tilflugtssted for de store fugle.
Tidligere tiders invasion skete i 1968, 1985, 1995, og i 1996 , men i år er invasionen den største af denne plettede Nøddekriger.
De fleste af disse fugle dør, men der er nogle enkelte der overlever og disse flytter ind i de områder hvor de havner.
Det specielle ved disse nordiske nøddefugle er nok at de lever af hasselnødder.For at overleve må disse fugle samle ret meget vinterforråd og det kan dreje sig om op imod 100.000 hasselnødder som så transporteres helt op til 10 km væk hvor de har deres depoter gemt i skovbunden. En anden fugl som har meget tilfælles med denne er den Sibiriske som er tyndnæbbet som er ret afhængig af frøerne i cembra-fyrretræerne.

De lokale ornitologer får meget sjov ud af at gætte sig til hvor Nøddekrigerne har deres depoter gemt. Fuglene flyver til og fra Gulstav Vesterskov hvor de samler deres hasselnødder og så fortsætter de mod Søgaard som ligger mod nordvest.

Som en lille afslutning kan det oplyses at i år er det svært at få fat i hasselnødderne da der åbenbart ikke er så mange af dem i år som der plejer.Pasted Graphic 2

Basic Blue RapidWeaver theme by ThemeFlood