1912. Da Langelandsbanen blev åbnet i 1912 blev det et stort aktiv for det sydlige langeland. Før den tid kunne man ikke komme så langt væk, men efter den blev lavet var der større muligheder for at tage længere væk.Også for godstransporten fik det stor betydning da det på den måde kunne blive ført videre via Lolland.

1912. Badetog er ikke noget man kender til i dag, men dengang kørte toget hver dag om sommeren til gl.Spodsbjerg fyldt med glade badegæster. Da man ikke havde nogle steder man kunne klæde om blev vogntogene så koblet fra og brugt som omklædningsrum. Vognene blev så hentet igen senere om eftermiddagen. Denne sommerbadning foregik helt indtil Langelandsbroen blev åbnet den 10. november 1962

1937. Fiskerihavnen blev bygget og på da værende tidspunkt lå der omkring 20 - 25 fiskekutterer i havnen.


1940 - 1945. Under krigen var der ingen færgeforbindelse fordi der var kulmangel tfærgen og fordi der var farer på grund af evt. udlagte miner. Den samme færge begyndte at sejle igen efter at minestrygere havde undersøgt farvandet ved kysten.
Om vinteren
1941-42 var der så meget is på farvandet at al transport foregik med joller og pramme og når læssene var enormt store foregik det ved at havde en vognmand med et par heste til at trække læsset. Midt ude på Langelandsbæltet mødtes de så med nogle andre fiskere fra Lolland hvor de så vekslede varer.


1960 Blev trafikken større mellem Langeland og Lolland fordi at der blev der bygget et fiskeleje i spodsbjerg.

poort

1960 Midt i 60érne fik Spodsbjergby gadebelysning hvor hver husstand selv skulle betale 350 kr pr lystofrør, men den dag i dag har man ikke råd til at have lys i dem mere.
Lidt senere blev der indlagt kommunalt vand ind som man også selv skulle betale for, før i tiden havde alle en brønd.
Lige efter krigen var der flere forretninger i byen end der er i dag, alt er lagt sammen i en butik.

1981 Et nyt fæergeleje blev bygget og der blev også lavet en ny vej til Langelandsbroen . Den nye færgerute blev afkortet så den ikke længere sejlede til Nakskov men kun til Tårs.

1994 var året hvor man troede at nu skulle der rigtig komme arbejdspladser til fordi da blev den nye lystfiskerhavn åbnet og der blev bygget en ny lodsstation, men nej det blev ikke til så mange.
Før hen var alle i Spodsbjerg aktive fiskere, medhjælpere eller arbejdere. I dag er der kun meget få fiskere tilbage . De beboerer der i Spodsbjerg i dag er pensionister og derved ikke aktive på arbejdsmarkedet. Husene er solgt til sommerhuse, og der er ikke bygget særlig meget så alt i alt er der ingen udvikling sket overhovedet i Spodsbjerg
.

Basic Blue RapidWeaver theme by ThemeFlood