Eghjort måske ?


Når man siger eghjort siges det jo at den er en uddød race i Danmark, men Kirsten på Nordlangeland menes at have set billen i sin have. Hun var i gang med at fælde nogle store egetræer og bøgetræer i sin have da hun fik færden af en bille der var så stor at det umuligt kunne være andre end en Eghjort. Hun er temmelig ærgerlig over at hun ikke var hurtigere med sit kamera end hun var, for pludselig forsvandt den lige for øjnene af hende, og hun har ikke set den siden. Opfordringen fra hende lyder på at langelænderne skal holde et godt øje med Eghjorten på Langeland og så få taget nogle fotos spm dokumentation. Skov og Naturstyrelsen betragter billen som en af de største der har levet i Europa til dato.
Billen har nogle enorme kindbakker hos hannerne. Minder meget om et hjortegevir. Hannen kan bliver helt op til 9 cm lang hvorimod hunnen kun bliver 5 cm lang. I tidernes morgen fandtes den i de store åbne områder med store eg og bøgetræer. Før i tiden var den meget udbredt i hele Danmark. De seneste 100 år har der været ret få af eghjorten. Registredes i 1950èrne på Æbleø på Fyn. Den sidste registrering var omkring 1970 i skovene ved Vejle Fjord.
Faktisk kan man godt forveksle eghjorten med bøgehjorten som ligner meget en hun-eghjort. Men der i mod kan man ikke forveksle han eghjorten fordi den har det meget udprægede store "gevir". Af samme grund er den også fredet i Danmark.


eghjort

Udbredelsen

1850èrne var eghjorten udbredt i det meste af Danmark. Fandtes i østjylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. Det første sted den forsvandt var formodentlig på Sjælland omkring 1873, men er blevet registreret helt frem til 1950èrne ved Æbleø på Fyn og på Bornholm.

Føde
Eghjortlaverne lever af dødt eller døende træ. De voksne dyr lever af plantesaft.

Eghjorten kan leve i op til 6 år mest som larve. Før hen kunne man om aftenen og om natten når det var lunt i vejret se dem flyve rundt summende med de lodrette hængende kroppe.
Når man ikke kunne se dem flyve rundt kunne man nemmest finde dem hvor saften flød ud af træerne fra barken. Saften fra træerne er så kraftigsød at eghjortene bliver tiltrukket af det og næsten blev beruset af det og faldt til jorden.
I det tilfælde blev der kamp til stregen om hunnerne som var i mindretal. Kindbarterne brugte de som våben og prøvede at skubbe og såre hinanden med.
Efter at hunnen er blev parret graver den en lang gang ned i dybet tæt ved en træstub hvor hun lægger 50 - 100 æg. Æggene klækker efter et par uger og begynder så at æde løs af roden og af træet. Disse larverlever så under jorden i en 5 års periode hvorde vokser sig store helt op til 11 cm lange kan de blive . Sidst på året nærmere bestemt i september laver de sig så en kokon af jord der er nærmest kittet sammen. Inde i denne kokon forpupper de sig og bliver så forvandlet til en voksen bille. Den følgende vinter bliver de så herinde og kommer først frem midt i junimåned. Som voksne eghjorte lever de kun i 4 uger.

Fjender
Kragerne tager en hel del eghjorte når de er nyudklækkede og kommer op til jordoverfladen. Det er den fede bagdel der tiltrækker kragerne.

Udryddelsen
Det er på grund af omlægningen af bøgeskovene hvor det går over til plantager med nåletræer,
samt hvor der er blevet ryddet bøgestubbe og tilplantet på skråninger tilgroning af egeskov
klimaændring i retning af et mere kølig og fugtigt klima

Hvad kan vi gøre for at hjælpe eghjorten tilbage?
Bedre levevilkår for den. Skovarealerne bør være åbne lyseområder med gamle løvtræer specielt egetræer.
Det ver også ret vigtigt at der er rigeligt med dødt eller døende ved ved på disse træer da det er det som larverne lever af .
Det er også ret vigtigt at disse steder ikke gror for meget til og fastholdes som lysåbne arealer.

Basic Blue RapidWeaver theme by ThemeFlood