Penge til udsatte langelandske børn

Medlemmerne af bestyrelsen i Raffens Børnefond er under afvikling. Og da den nye ejer ikke ønsker at fortsætte arbejdet med fonden blev det besluttet ved det sidste bestyrelsesmøde her i foråret ,at hele pengebeholdningen skulle uddeles. Da alle pengene er indsamlet på Langeland skal det derfor gå til udsatte børneprojekter på Langeland meddeler et medlem af fondsbestyrelsen.
Meget fine projekter der er søgt penge til og de passer til fondens formål. Der er mange der har ansøgt om pengene. Dem som skal habe pengene er rigtig glade for udfaldet.
De penge som der blev skudt ind i fonden da den blev oprettet kr 251.000 skal nu afklares om de også skal uddeles. Det bliver først besluttet på det næste bestyrelsesmøde om pengene skal gå videre til den næste som vil drive fonden videre eller om den skal nedlægges. Hvis den nedlægges vil fondens kapital også blive uddel
t.

Syv projekter

De 60.000 kroner går til Øhavets Smakkecenter på Strynø til 1 uges naturskole for socialt udsatte bør fra 11 - 14 år som virkelig har brug for det.

55.000 kroner går til Kommunens fritidsvejleder i . Han har fået op til 100 unge til at gå til sport og andre fritidsaktiviteter. Der er søgt om penge til støttepersoner til de allersværestved at komme afsted til fritidsaktiviteter også om penge til at etablerer en handicapidrætsafdeling.

100.000 kroner som går til Sundbrogård til udvidelse af centerets muligheder for aktiviteter i skov og ved strand og på havet. DEt er en gård som modtager børn og unge som har været udsat for kæmpe omsorgssvigt. Nogle af dem lider endda af ADHD / DAMP. Pengene skal bla. bruges til indkøb af havkajakker, musikinstrumenter samt til terrængående cykler.

50.000 kroner går til Foreningen Børnelejren Langeland på gården Sågård der er ved at indrette et feriested for dårligt stillede børn.

40.000 kroner går til Rudkæbing Rotary Klub som skal bruges til en ferielejr for børn og unge fra 9 - 13 år. Børnene udvælges i samråd med langelandske skoler samt social- og sundhedsmedarbejderne i skolen.

40.000 kroner går til Sorggruppen hvor de forsøger at hjælpe børn i familier hvor mor eller far eller en i familien er døde.

30.000 kroner går til Rudkøbing Roklub til unge på 16 år som er en særlig aldersgruppe som dropper ud af alle sportsaktiviteter.

Basic Blue RapidWeaver theme by ThemeFlood