Bondestenalder fund på Langeland

Siden tidernes morgen har Langeland været rig på stenalderfund og fundene er gjordt takket være aktive arkæologer fra langelands museum . De bopladser som arkæologerne har fundet er blevet tildelt et navn som bondesamfundet er blevet inddelt i.
I nærheden af landsbyen Stengade i Tranekær er fundet en gravplads fra Vikingetiden.
Valdemar skriver at kongen havde store jordbesiddelser som var i hans eje i mange år og kongens søn fik også dele af Langeland som var i slægten i 100 år.

På mange af de små øer syd for Fyn kan man se at byerne ligger for det meste inde mit på øen, det er fordi at dengang venderne hærgede øerne var det det mest sikre sted at bosætte sig. Alle skovene ud mod kysten blev bevaret og så flyttede man sammen inde på de mere sikre områder.

I 1600 - tallet blev de store gårde reduceret og grevskabet i Tranekær voksede støt. For godt og vel 200 år siden ejede grevskabet omkring 447 gårde og 688 huse det var mere end halvdelen af Langeland. Grevskabet i Tranekær var blandt de største herhjemme.

Under svenskekrigene var øen besat i 1/2 år. Og under englænderkrigene var det vores allierede, Frankrigs hjælpetropper fra Spanien der besatte ørn. På øen lever der stadig langelændere der har spanske aner.

Basic Blue RapidWeaver theme by ThemeFlood